STOP GANGSTALKING CRIMES 7000 FREDERICIA

Der skal tages udgangspunkt i at de følgende oplysninger er baseret på en persons udtalelse og hvad der menes at kunne dokumenteres den derefter. Det er udelukkende fakta fra den ene persons udtalelser. Et liv der er blevet ødelagt igennem de sidste 13 år og hvis der ikke tages handling vælger man så nok også at tillade at det forsætter. Så derfor vidensdeling på området, er det eneste jeg og andre kan gøre.

              

               "Siden her er vist ikke helt mobilvenlig, så vær flink at gøre det nemmere for dem selv, ved at læse den på en større skærm"

                                                                                               "Siden bliver redigeret i ny og næ med tilføjelser osv"                                                                                                                                                   HELT NEDE I BUNDEN ER DER MANGE TEKNISKE RAPPORTER, DE KAN VÆLGE AT DOWNLOADE.

                                 BEVIDST TERROR OG NEDBRYDELSE AF ET ANDET MENNESKE BÅDE PSYKISK SOM FYSISK. 

                                                                                              HEJSA OG TAK FORDI DE VALGTE AT LÆSE MED HER.

      HVIS DE VIL LÆSE OG FORSTÅ DENNE HISTORIE, SÅ ER DE SIMPELTHEN NØD TIL AT GIVE DEM SELV TID, SE MINE LINKS OSV.                                                                       DET HER KAN IKKE LÆSE OG FORSTÅS UDEN MANGLENDE INFOMATION.

            FORSTÅELSE FOR DET HER ER NOK UFATTELIG SVÆRT I FORVEJEN OG DERFOR FORHOLDER JEG MIG OGSÅ ANONYMT,                                                          MEN DET ER EN VIRKELIGHED OG EN SITUATION NOGLE TILBYDER MIG AT SÆTTE MIG I.

       DET HER ER EN HISTORIE OG FORTÆLLING OM HVORDAN ET MENNESKE, BLIVER TERRORISERET AF NOGLE DER LIGGER OG            LEGER MED TEKNOLOGIER OG MISBRUGER DISSE.  OG SÅ LÆNGE DE BLIVER TILBAGEHOLDT FRA OFFENTLIGHEDEN,                                                                                                           SÅ ER DER OGSÅ NOGLE DER KAN MISBRUGES DEM? 

     DET ER BARE IKKE EN NORMAL TANKEGANG HOS OS MENNESKER UDE I SAMFUNDET, DER VIL FREMAD PÅ SAMMENHOLD.                                                                                                                                           

                                                                                                                                  EXPERT OG LÆGE:

                                                                                                                               DR.STEVEN M.GREER   

                                                                            It Will Be The End Of Energy Companies" | The FORBIDDEN Technology of Nikola Tesla

                                                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=klXj198vY4A 

                                             TROR AT DER FINDES MANGE DERUDE, SOM ADSKILLER DE ÆGTE HISTORIE, MED DE UÆGTE.

                                                                                                SÅ HVORFOR SKULLE MIN, VÆRE ANDERLEDES? 

          DE KAN JO PRØVE AT SELV VUDERER OG SPØRGER DEM SELV OM, HVORFOR JEG SKULLE LIGGE OG DOKUMENTERE DISSE                                  TING IGENNEM SÅ MANGE ÅR?    HVORFOR JEG SKULLE BRUGE TID,ENERGI, PENGE PÅ SÅDAN NOGET HER?
                DET ER I SIG SELV EN TOTAL FEJRN HISTORIE FOR DE FLESTE, DET VED JEG.  DEN ER ØDELÆGGENDE FOR MIG OG ALT
                                       DEN TID OG ENERGI JEG HAR BRUGT IGENNEM MANGE ÅR, FOR AT BYGGE MIG SELV OP IGEN.
                                                                             SYNTES VORES TRAVLE HVERDAGE ER HÅRDE NOK I FORVEJEN.                                                                                                ENHVER JEG HAR VIST MINE DOKUMENTATION IGENNEM ÅRENE, KAN SE AT DER SELVFØLGELIG ER NOGET GALT MED                                                                                                    DEN OG SAMMENHÆNGENE FINDER DE HER.

        DER ER MANGE HØJTSTÅENDE NAVNE, SOM HAR VÆRET INDE OVER, I DENNE HISTORIE,SOM VISES LÆNGERE NEDE, SOM                                 NOK HELLER IKKE KENDER TIL SANDHEDEN, OMKRING MIG.  HVORDAN OG HVORLEDES VED JEG INTET OM?   
               MØDER MAN MIG,SNAKKER MED MIG, SÅ KAN INGEN RIGTIG FORSTÅ, AT JEG RØG PÅ FAST OFFENTLIG FORSØGELSE                     IGENNEM MANGE ÅR, SOM JEG BLA SKRIVER OM HER. ER EN RET VELFORMULERENDE PERSON, HAR STYR PÅ MINE TING                                                               OG DET JEG UDTALER MIG OM OG VIL GERNE HA DET, INDEN JEG GØR DET, ELLERS INDRØMMER JEG                                                                                                                                  SELVFØLGELIG, AT JEG IKKE HAR.

                                RØG UD PÅ ET SIDESPOR,I EN TIDLIG ALDER,MEN FIK TAGET ANSVAR OG HAR FÅET RETTET OP PÅ DET LIV                                                                                                                                        FOR RET MANGE ÅR SIDEN NU.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       LIDT OM MIG:      

                                                         JEG ER EN MIDALDRENDE "UNG?" MAND,MED MASSERE AF ENERGI PÅ LIVET.  

                HAR ÆNDRET MIT LIV FOR RET MANGE ÅR SIDEN, HELT AF EGEN FRI VILJE OG UDEN HJÆLP FRA NOGLE SOM HELST.

             OG DET JEG HAR ÆNDRET ER, LIGE  SIDEN JEG IKKE VAR SÆRLIG GAMMEL ÅR, VAR JEG BLANDET UD I EN STOR DEL                                                                                                                                                          KRIMINALITET.

         ENDTE I EN TIDLIG ALDER PÅ FAST OVERFØRELSESINDKOMST OG FIK DEN FORMENTLIG BARE, FOR AT HJÆLPE MIG I DEN                                                                 DAVÆRENDE SITUATION, SOM VAR ET LIV RODDET UD I KRIMINALITET OG MISBRUG.             

     DET SIDSTE LILLE ÅRTI ,HAR JEG BRUGT PÅ AT RETTE MIG SELV OP, PÅ ALLE MULIGE MÅDER OG I ALLE LEDER OG KANTER AF                                                                                                                                                  MIT LIV.                     

      HAR NÆSTEN FÅET RYDET OP HELE VEJEN OMKRING MIN FORTID I FORHOLD TIL GÆLDSPOSTER TIL  DET OFFENTLIGE OG                       FORSIKRINGSSELSKABER,FORDI JEG SER DET SOM EN DEL AF KAMPEN OG ANSVARET, JEG HAR PÅTAGET MIG.   

                        ER KOMMET VÆK FRA DEN OFFENTLIGE FORSØGELSE, FORDI JEG KUNNE OG VALGTE AT KÆMPE FOR EN                                  FREMTID,HVOR JEG SELV ER MIN EGEN HERRE OG I DEN FORBINDELSE, VIL JEG IKKE TAG IMOD NOGET, SOM JEG IKKE FØLER                                                                                                                               ER BESTEMT FOR MIG?  

                                                                              "DER FINDES ANDRE DER VIL KUNNE FÅ GAVN AF DISSE PENGE"                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             IDAG ER JEG UNDER UDDANNELSE PÅ FULD TID.

.             JEG GØRE UTROLIG STORE FREMSKRIDT I MIN UDVIKLING,HAR IKKE SET MIG TILBAGE EN ENESTE GANG I DET SIDSTE                                                                                                                                                     LILLE ÅRTI?                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            JEG VIL BARE FREMAD.           

     MIN FØLGENDE HISTORIE HER HAR VÆRET SKYLD I AL VERDENS TING, SOM BLA HAR UDDSAT MIT LIV, INDTIL VIDERE MED                                                                                    CA 13 ÅR, DA JEG HAR VÆRET UDSAT FOR TERROR I CA 13 ÅR.                                                                                                                    TERROR OG KOMMUNIKATION, MED TEKNOLOGI OG JEG MÅ REFERER TIL HJEMMESIDENS OVERSKRIFT BLA.       

           JEG BLEV KASTET UD I, AT MISTE MIN SELV VÆRDIGHED, MIN KREDITVÆRDIGHED, MIN BOLIG, MIT RYGTE,SOM ET ALM                                                                                                   RIGTIG GODT, STILLE OG ROLIGT MENNESKE 

                                                                                            "TRODS MIN FORTID VEDR KRIMINALITET" 

     MIT HELBRED, DA JEG RØG ENDNU LÆNGERE IND I PSYKIATRIENS KLØR OG RØG UNDER KÆMPE MEDICINERING IGENNEM                      MANGE ÅR OG IKKE PGA AT JEG FEJLER NOGET, MEN DET ER JO NEMMESTE AT TÆNKE I DET REGI, NÅR MAN 

                                                                                FØRST BLIVER UDSAT FOR SÅ SINDSSYG EN TING HER?  

        JEG HAVDE ELLERS FULDSTÆNDIG STYR PÅ ALT OMKRING MIG, INDEN JEG BEGYNDTE AT BLIVE UDSAT FOR DETTE HER.

            LYTTEDE TIL FOLK OG HJALP DEM I SÅ STOR UDSTRÆKNING JEG KUNNE, MEN ISÆR LYTTE KUNNE JEG LI OG KAN                                                                                                                                                         STADIGVÆK. 

 HISTORIEN HER ANG HVAD JEG BLIVER UDSAT FOR, GIVER SELVFØLGELIG BARE NOGLE KONSEKVENSER I DEN RETNING OGSÅ.

     

        JEG FINDER FAKTISK ALTID LØSNINGER PÅ PROBLEMER,VIL GERNE GLÆDE FOLK  OG DET KAN OG GØRE JEG STADIGVÆK. 

                                                                                                      LØSNINGER SOM ER LANGTIDS HOLDBARE.        

           JEG HAR ALTID VÆRET KENDT, FOR AT HOLDE HÅNDEN OVER DE MINDSTE I SAMFUNDET OG HAR IGENNEM ÅRENE, FÅET                                                                 MEGET ROS FOR DETTE, DA DET IGEN VAR NOGET DER KOMMER BAG PÅ FOLK.

                     JEG HAR NÆSTEN ALTID VÆRET I STAND TIL AT SNAKKE, MED ALLE MENNESKER, I ALLE ALDRE, I ALLE LAG AF                                                                                                                                                 SAMFUNDET,I ALLE KULTURE.

         I BUND OG GRUND ET RET GODT MENNESKE, SOM ALDRIG UDNYTTET FOLKS TILLID OG HELLER IKKE I FORBINDELSE MED                                                                                                                                DEN FORTID JEG HAR HAFT.

        JEG ER EN PERSON, SOM KAN VIRKE HÅRD PÅ MIT YDRE OG MULIGVIS I FORBINDELSE MED MIT UDSEENDE OG DET ER TIT                                                                                                                                BLEVET FEJL FORTOLKET.

         JEG BARE ALTID HAFT LYST TIL AT STARTE EN FAMILIE OP, JEG ELSKER DEN TRYGHED OG BØRN DE ER VIDUNDERLIGE OG                                              HAR VÆRET I MANGE FORHOLD, HVOR DER ER BØRN OG DE HAR ALTID VÆRET VILDE MED MIG.

                                                                                                        "MEN JEG HAR MIN FORTID DESVÆRRE"   

    DET ER BARE IKKE EN FORTID, SOM PÅ NOGLE MÅDER KAN RETFÆRDIGGØRE AT JEG SKULLE BLIVE ET OFFERER AF TERROR                                                                                                             MED TEKNOLOGI OG SKAL NEDBRYDES.

                MEN MED MIN FORTID, SÅ VILLE JEG NOK VÆRE DET PERFEKTE OFFERER AT UDVÆLGE, I FORHOLD TIL PSYKIATRIEN.

                               DE VOLDSOMSETE UDTALELSER OG INDESPÆRRINGER, ER ALTSÅ BARE KOMMET I DENNE FORBINDELSE. 

                                                     OG SÅ LÆNGE JEG EGENTLIG IKKE HAR GJORT NOGLE NOGET ONDT I DEN SAMMENHÆNG?

                                           SÅ FORSTÅ JEG IKKE DET HER OG SÅ GØRE DET OGSÅ MIN PÅSTAND ENDNU MINDRE USANDSYNLIG.         

     MEN DET SKAL SKRIVES, AT FOLK DER KAN ENDE MED AT BLIVE UDSAT FOR SÅDAN NOGET HER, KAN DER VÆRE ET MOTIVE                                                       OM,  AT F.EKS ÆNDRE DERES POLITISKE TANKEGANG ELLER ANDEN MENNESKLIG  ADFÆRD.

                                                                              DET JEG BLIVER UDSAT FOR ER BARE MEGET MERE VOLDSOMT.                                                                                      

           NOGLE KENDER MIN HISTORIE, MINE DOKUMENTER OG DE UDTRYKKER AT DET MINDER NÆRMEST OM EN FILM, SOM                                                                                      JEG BESTEMT IKKE ØNSKER AT VÆRE I,ELLER BRUGE MIN TID PÅ?

          JEG KOMMER I BESIDDELSE AF TING "LISTERNE HERNEDE UNDER" SOM PEGER I EN BESTEMT RETNING, SOM BESKRIVES I                                                                                                                                         HISTORIEN HER.          

              NOGLE PRØVER/HAR PRØVET AT UDSTILLE MIG, SÅ JEG RENT FAKTISK BLIVER SPÆRRET INDE, SOM EN TOSSE, HVOR                             VIRKELIGHEDEN ALTSÅ ER EN HELT ANDEN. JEG ER BLEVET HOLDT LANGT NEDE AF DEM SOM UDSÆTTER MIG FOR                                                                                  DETTE HER, FORDI DET ER SÅ SVÆRT ET EMNE AT BEVISE OG FORHOLDE SIG TIL.

                                              OG JEG HAR NOK OGSÅ HAFT UDTRYKT MIG FORKERT, SÅ DER ER SKET MISFORSTÅELSER.

                                                                        UTROLIGT MANGE ER STOLTE AF MIN HISTORIE ANG FREMSKRIDT. 

          DE FLESTE INDEN FOR POLITIET ER DET SAMME, TRODS MIN FORTID. DER ER OVEN I KØBET FLERE DER HAR PRØVET AT                                                                                               HJÆLPE MIG, SOM JEG ER UTROLIG TAKNEMLIG FOR.  

        MEN JEG HAR ALDRIG FORMÅET AT LEVERE DETTE BUDSKAB/DENNE HISTORIE ELLER SITUATION  RIGTIGT DESVÆRRE. 

                   DET ER EN STOR OG VOLDSOM HISTORIE, HVOR MAN OGSÅ LIGE TRO PÅ, AT SÅDAN NOGET HER KAN FORGÅ, SÅ                             DERFOR PASSER JEG UTROLIGT MEGET PÅ, HVORDAN JEG LEVERE HISTORIEN HER, DEN HAR SKADET MIG NOK I SIG SELV.            

                 JEG HAR INDTIL VIDERE BEVIST OVER FOR OMVERDEN AT JEG INTET FEJLER/KOMMET UD AF ENHVER OFFENTLIG                                                                                              STØTTE, VED AT DEN RENT FAKTISK OGSÅ STØTTE MIG DEN VEJ.

                     VEJEN TIL JEG EN DAG STÅR OG ER FAGUDLÆRT OG DET ER SKAM DYRER FOR SYSTEMET, END AT BARE LAD MIG                                  GÅ PÅ OFFENTLIG FORSØGELSE, SÅ DER ER NOGLE DER VIRKELIG TROR PÅ MIG OG INVESTERER I MIG OG JEG KAN                          TIL ENHVER TID, FALDE TILBAGE PÅ OFFENTLIG FORSØGELSE, MEN DET ER IKKE NOGET JEG ØNSKER AT BRUGE ENERGI                                                                                                                                             PÅ,AT TÆNKE PÅ?

           JEG FØLER AT HVIS JEG BRUGER ENERGI PÅ, AT TÆNKE HVAD JEG HAR AT FALDE TILBAGE PÅ.  SÅ VIL JEG TAGE AF DEN                                                                                    ENERGI JEG BRUGER TIL AT FOKUSERE OG KÆMPE MIG FREMAD PÅ.

              DER ER RENT FAKTISK EN STOR ØKONOMISK INVISTRERING I MIG, FRA SAMFUNDETS SIDE AF, SOM NOGLE LIGGER                                                                                             OG MODARBEJDER, VED AT UDSÆTTE MIG FOR DET HER.

       DE SKAL VIDE, AT JEG ER PÅ INGEN MÅDER ER, NOGLE BLOGGER,NYHEDS SKRIBENT, FORFATTER, ELLER PÅ NOGLE SOM        HELST ANDEN MÅDE VED,HVORDAN MAN SKAL FORMULERE SIG VED AT SMIDE SÅDAN EN AUTENTISK HISTORIE HER                                                                                                                            DERUD  AF OGSÅ BLIVE TAGET ALVORLIGT?

 

        MEN DET LIGGER OGSÅ STIK IMOD MIN NATUR, AT LADE SÅDAN NOGET HER FORGÅ OG BARE MÅTTE BIDE DET I SIG, ISÆR                                                                       NÅR NOGLE PRØVER AT ØDELÆGGE ALT FOR ET ANDET MENNESKE.

             TERROREN OG KOMMUNIKATIONEN JEG BLIVER UDSAT FOR, HAR VÆRET SKYLD I UFATTELIG MANGE TING, SOM IKKE                                                                                     KAN BESKRIVES OG TING, SOM IKKE KAN INDHENTES IGEN?

                         FLERE AF MINE/VORES FAMILIE MEDLEMMERE ER DESVÆRRE AFGÅET MED DØDEN IGENNEM ÅRENE, MEN JEG 

                                          HAR PÅ INGEN MÅDER HAFT OVERSKU DET TIL, AT DUKKE OP OG TAGE DET SIDSTE FARVEL?

     OG OM MIN TILBAGEVÆRENDE FAMILIE,TROR PÅ MINE UNDSKYLDNINGER, SOM SELVFØLGELIG IKKE BLIVER BEGRUNDET                                                                                                               MED DET HER, VED JEG IKKE?

                                             JEG HAR IKKE HAFT OVERSKUDET, TIL AT KOMME UD OG REJSE DE SIDSTE 15-20 ÅR?

                                                                                  "DET HER HAR JEG VÆRET UDSAT FOR DE SIDSTE 13 ÅR"


                                                                        MINE TANKER GÅ TIT PÅ, HVORFOR DETTE SKAL OVERKOMME MIG?
                                                                                                                          EN SVÆR TANKE ER:
                                    AT JEG EGENTLIGT ALDRIG KAN FORTÆLLE NOGLE, HVORDAN JEG I VIRKELIGHEDEN HAR DET?
                                                         VI ALLE KENDER JO UDMÆRKET GODT, AT HVIS VI SVARE TIL EN DER SPØRGER: 
                                                                                                                  ”AT DET IKKE GÅ SÅ GODT”
                                                                                                               SÅ SPØRGER FOLK JO OGSÅ:  
                                                                                                                       ”HVORFOR IKKE?”
                                                                                                  OG HVAD I AL VERDEN SVARE MAN SÅ?

     DENNE TERROR OG KOMMUNIKATION JEG BLIVER UDSAT FOR, PRØVER AT GØRE ALT FOR AT, STRESSE MIG, FORVIRRER                              MIG, PRESSE MIG, ØDELÆGGE ALT FOR MIG, ISOLERE MIG,NEDGØR MIG,KNÆK MIG,GIVE MIG PARANOIA PÅ OSV.

                                                                              JEG PRØVER AT VÆLGE AT IGNORERE DET, SÅ VIDT MULIGT.
     

       DEN HAR IKKE FAT I DET FØLELSESMÆSSIGE REGISTER OG KUNNE NOGLE FORSTILLE SIG, HVIS TEKNOLOGIEN BLIVER                                                                                                                 UDVIKLET, HVAD DET KUNNE BRINGE MED SIG?

                 OG HVAD DEM DER LIGGER OG MISBRUGER DISSE, HVAD DE SÅ IKKE VIL VÆRE I STAND TIL, AT BLIVE HERRER OVER?                    

            DE FØRSTE 4-5 ÅR JEG BLEV UDSAT FOR DETTE HER, FRA CA 2007 TIL 2012 OPFØRTE JEG MIG NOK DEREFTER OG DET                                 ER JO VIRKELIG BEKLAGELIGT OG DET ER JEG MEGET KED AF I ALLE SAMMENHÆNG, FOR DEM DET HAR GÅET                                                                                                                                                               UDOVER?  

    DET ER PÅ INGEN MÅDER SJOVT AT BLIVE FREMSTILLET SOM EN TOSSE, SOM SÅDAN EN HISTORIE OG FORMÅLET BLA OGSÅ                                                                                                   KAN VÆRE, FOR DEM DER STÅ BAGVED.

          LYTTEDE TIL DEN TERROR, DEN KOMMUNIKATION DENGANG, MEN DET GØRE JEG BESTEMT IKKE MERE OG FANDT PÅ EN                                          MÅDE, LIDT RO, DA JEG OPDAGET INFO, I FORHOLD TIL AT SÅDAN NOGET HER, VIRKELIG FORGÅR.

              DEM DER UDSÆTTER MIG FOR DET HER, ER JO DRØN LIGEGLADE MED MIG, DEM DET KUNNE HA GÅET UDOVER                                             FØRHEN, DA JEG NÆSTEN VAR I STAND TIL HVAD SOM HELST, I FORBINDELSE MED AT JEG LYTTEDE TIL DEN                                                                                                  KOMMUNIKATION OG FOR AT SLIPPE AF MED DEN TERROR.

                   DE HAR JO PÅ INGEN MÅDER NOGLE FORNUFTIG TANKEGANG OVERHOVEDET,NÅR DE UDSÆTTER MIG FOR SÅDAN                                                                                    NOGET OG ET SYSTEM DER INVESTERE I MIG OG MIN FREMTID.                                               
                                            DET ER JO DYBT MODSTRIDENDE INTERESSER ,FOR SAMFUNDET, PÅ ALLE MULIGE MÅDER

               IDAG HAR JEG ÆNDRET MIT LIV, ER UNDER UDDANNELSE, HAR ET SYSTEM, DER INVESTERE I MIG I FORHOLD TIL MIN                                                                                                                                             UDDANNELSE.

            
                                  JEG PRØVER AT VÆRE ET GODT FORBILLEDE FOR FOLK,I ALLE LAG, DER HAR OPGIVET SIN HVERDAG.    

                                               JEG HAR IRIGTIG MANGE ÅR,STØTTET DEM, HVOR MAN OGSÅ BARE MÅ HA SIT HJERTE MED.

                                                                                                                                        STØTTET FAST:

                                                                                                                                        MAKE A WISH 

                                              SOM ER EN FOND, DER OPFYLDER ØNSKER FOR BØRN MED LIVSTRUENDE SYGDOMME.

                                                                                                                                        DINNØDHJÆLP

               SOM ER BYGGET OP AF KVINDEN, ANJA LØVEN, SOM ER TAGET UD I VERDEN OG REDDER BØRN, FOR AT VÆRE                                                                                               BESKYLDT  FOR AT VÆRE HEKSEBØRN, FOR DET KAN KOSTE DEM LIVET.

                                                                                                                                       JULEGAVEREGN

                                                                SOM SAMLER PENGE IND, HVERT ÅR TIL JUL, TIL BØRN DER BOR PÅ BØRNEHJEM.

                 DEN STØTTE DE FÅR, FRA STATEN ER GOD, MEN IKKE LIGESÅ GOD, SOM TIL BØRN DER BOR DERHJEMME I FORHOLD TIL                                                                          DET ØKONOMISKE DE FÅR DERHJEMMEFRA I FORHOLD TIL JULEGAVER.

                 JEG VIL GERNE HA AT DISSE BØRN, FÅR LIGE SÅ STORE GAVER, SOM DE ANDRE BØRN, SÅ DE OGSÅ HAR NOGET AT                                                                                                                                            PRALE AF, EFTER JULEFERIEN.

                                                                                                                                          WORLD ANIMAL

                   DYR HAR IKKE BEDT OM/FORTJENT DEN LIDELSE VI MENNESKER UDSÆTTER DEM FOR, FOR DET ER FOR GROTESK.

                                                                                                                                  JEG KØBER TIT ØKOLOGISK

                                                          DER HVOR JEG VED AT DER INGEN TVIVL ER, OM DYRENE LIDER FOR VORES SKYLD?                                                                                  

                                                                                                                                         FRIVILLIGT ARBEJDET.

   OGSÅ STØTTER JEG ALTID DEM DER BRUGER SIN TID, SOM FRIVILLIG OG TAGER RUNDT, FOR AT SAMLE PENGE IND, FOR AT                                                                                                                                                       HJÆLPE ANDRE.

                     JEG HAR DESVÆRRE IKKE SELV OVERSKUDET TIL AT TAG RUNDT OG TROR IKKE, JEG VIL KUNNE KLARE FOR MANGE                                                                      AFVISNINGER AF FOLK I FORHOLD TIL ØKONOMI, NÅR JEG LIGESOM VED BEDRE.                                                                          

                                                                   SENDER PENGE TIL F.SKE I NY OG NÆ, NÅR JEG VED AT DE EFTERSPØRGER DEM?

                                                                                                       DER FINDES MANGE, MEN DET VED VI ALLE JO.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                               DET VAR LIDT OM MIG.


                                                                                           REALITETERNE OG SØGEORDENE I DENNE HISTORIE ER:
              V2K "VOICE 2 SKULL"  ELECTRONIC HARASSMENT MINDCONTROL MED DIRECTED ENERGY WEAPONS  OG MED                                            TEKNOLOGIEN SYNTHETIC TELEPATHY OG I EN SAMLET PAKKE KALDES FOR BL.A. GANGSTALKINGCRIMES. 

 

          I DENNE DOKUMENTAR HER "SOM VIRKER LIDT FILM AG TIG"  DER INDEN FOR SMÅ 4 MIN HAR DE ET FULDT OVERBLIK,                                      FOR HVAD DET ER AT JEG BLIVER UDSAT FOR, FRA BLA EN INGINØRE DER HAR VÆRET MED TIL AT OPFINDE,  DISSE                                                                                                                       DIRECTED ENERGY WEAPONDS.   

                                      JEG OPFØRE MIG IKKE, SOM OMTALT,I DEN, MEN DET JEG BLIVER UDSAT FOR ER DEN SAMME:

                                                                                                      

                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=H5ftmamL2Pw
 
                                               
                                                                                                            DIRECTED ENERGY WEAPONS :
                                                                                      https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon 

   

            MANDEN JEG BESKRIVER, LÆNGERE NEDE, DER KOM IND I MIN LEJLIGHED, MED SIN BROR OG LIGE SKULLE FIXE ET                                                                                                                           PROBLEM PÅ MIT NETVÆRK, SOM IKKE VAR DER?

                                                                              HAN BLIVER KALDT, UDE I BYBILLEDET "TDC" FORAN HANS NAVN?

                                                                 ALLE MINE DOKUMENTERET TLF NUMMER LÆNGERE NEDE TILHØRE TDC.  

                                      HAN ARBEJDEDE/RODET SELV MEGET MED COMPUTERE OG IT OG GØR FORMENTLIG STADIGVÆK.   

         ALT DET JEG DOKUMENTERE LÆNGERE NEDE,UNDER NETVÆRK, ER FOLK DER RODER MED SÅDAN NOGET, UDOVER AT JEG                       OGSÅ SELV FIK EN FJERN ADGANG TIL EN AF DISSE PCÈRE LÆNGERE NEDE, SOM VAR EN TDC OVERVÅGNINGS PC.                                                                                                             HANS FAR ER/VAR PÅ EN RADIO STATION.                                                   

                           "DETTE HER ER IKKE EN HISTORIE OM EN STJÅLET BIL OG EN MAND DER ARBEJDET PÅ EN BONDEGÅRD?"  

                                                 DET ER EN HISTORIE OM BLA MISBRUG AF MULIGVIS OFFENTLIGE MIDLER/HACKING OG MISBRUG AF                                                                                                   TEKNOLOGIER,MICROBØLGER OG RADIO FREKVENSER.

               OG SOM ALLEREDE NÆVNT, SÅ ER DER PERSONER HER,INDE FOR DISSE FELTER, UDOVER DEM MINE LISTER                                                                                         PEGER I RETNINGEN AF, SOM MULIGVIS KAN FORBINDES MED NOGET STØRRE?

            ALLE INVOLDVERET I MIN HISTORIE PEGER I SAMME RETNING,SOM ER EN RETNING AF OVERVÅGNINGS TEKNOLOGIER                                                                                                       OG HVAD/HVOR DE VIL GAVNE INDE FOR?

                          DET ER MISBRUG, SOM BLIVER BRUGT TIL AT UDSÆTTE ET ANDET MENNESKE "MIG" FOR TOTTUR/TERROR/BLIVE                                                                                              BOMBET MED KOMMUNIKATION 24/7, GÅR JEG UD FRA?

                                                                                 "JEG VED JO IKKE HVORDAN OG HVORLEDES NÅR JEG SOVER"

        JEG HAR LÆST MIG TIL, AT FOR AT INDSTILLE SÅDAN ET TEKNOLOGI, SOM ER BLEVET INDSTILLET PÅ MIG, SÅ SKAL MAN                                                                                                                               RELATIVT TÆT PÅ ET MENNESKE.   

         JEG BOEDE INDE I EN BAGGÅRD DENGANG, DETTE STARTEDE OG I ET SLAGS FÆLLESSKAB, HVOR IGEN DENNE MAND                                                                                                   BOEDE,HANS BROR BOEDE, HANS FAR,VAR VICEVÆRT

        HVEM SKULLE TILFÆLDIGT FINDE MIG INDEN I EN BAGGÅRD OG UDVÆLGE LIGE PRÆSIS MIG, SOM DEN ENESTE BEBOER,                   IBLANDT MANGE. SOM DET PERFEKTE OFRE PGA MIN BAGGRUND, I FORHOLD TIL MIN FORTID OG I DET HELE TAGET MIN            UFOSKYLDIGHED I DET HER,SOM SELVFØLGELIG KUN KAN VÆRE MED TIL GØRE MIN HISTORIE ENDNU MERE UTROVÆRDIG.                             DER FORGIK FLERE TING I FORHOLD TIL DISSE MENNESKER, SOM KAN SKUBBE ET MENNESKE LÆNGERE UD.  

         

                                                       UDTALELSER FRA FORSKELLIGE EMBEDSMÆND ANG SÅDAN EN SITUATION SOM MIN.                                                                                                         

                                                            "SOM MANDEN BAG HJEMMESIDEN: STOPGANGSTALKINGCRIMES.COM HAR LAVET"

        

                                                                                                                                 Gresham Police Officer

" The people behind these crimes will not stop until they destroy your life. Me "Will you come forward and help me." Officer I can not they would come after me and my kids."

                                                                                                           Portland city police E Precinct-Police Officer

"I see you have don a lot of work. I can not do anything for you we are told not to take complaints about these crimes. I will look at your website and yes this is all really. But I can not help you at this time."

Went to see Senator Jeff Merkley at Parkrose Highschool -Portland Police Officer

"What if I told you the FBI was behind these crimes. pause They are that is why we can not help you"

                                                                                                                              Ex Portland Police Officer

" Yes these crimes are all real there going on all over the U.S. The FBI runs a behavioral modification division in which they use directedenergy weapons. Portland has there own directed energy weapons program. 

The problem you are have fight against these crime is once an officer has there moral compass twisted so they can justify commiting crime like this"

Ex FBI

" Yes the crimes are all real. They did not start out like this. The FBI runs behavioral modification division they are behind a great deal of these crimes. That is why you did not get help when you went to them.

The Talk with the EX-FBI was long and he would not let me record. I got a lot of god info most of what just confirmed what we aready know. Talked while riding on max train.

 

                                                                                                        U.S. Army Intelligence Officer, Julianne McKinney                    

                      "The objective is to force the TI to commit a crime- murder, suicide, or make an outburst, from which they can be jailed or                                                                                                                                                       institutionalized"

      "Typically, persons who complain of being “zapped by radio waves” and of “hearing voices” are stigmatized as psychotic, delusional                or schizophrenic. ... we approach this subject with a high degree of caution. Based on our preliminary investigation, including                                              interviews with the affected individuals, we conclude that the matter is serious and should be pursued further."


Clinical Psychologist Cathy Meadows, M.A. wrote:

    "The techniques used against these targeted individuals are purposely designed to make the victim appear to have a mentally disorder in order to invalidate any claims of wrongdoing by the perpetrators. [The same tactic is presently being used in the Gulf Coast crime against humanity, with focus on mental injury, not physical injuries.] It is a highly organized and multi-faceted attack that is used by many political and religious extremists, by corporations and businesses, and even by organized crime."

Dr. Barry Trower is a retired military scientist and physicist

    Who has made it his mission to educate and warn the public on the dangers that are affecting unsuspecting victims on a daily basis. He will further detail what horrible effects we will succumb to if we do not band together and stop these atrocities.   

 Quotes:

     “What the governments found, was that you could induce by changing the pulse frequency like mores code of the microwaves going into the brain and interfering with the brain, by specializing on the pulse frequency you could induce psychiatric illnesses to the point where a psychiatrist could not tell if it is a genuine psychiatric illness or an induced psychiatric illness. So what you can do theoretically, is you can target an individual’s brain, they may have auditory hallucinations where they hear things, which is actually quite common with microwaves. Or show signs of schizophrenia, for instance 6.6 pulses a second can induce severe sexual aggression in men. … Technically what you could do is have someone committed to a psychiatric hospital or a jail for a crime, just by somebody saying that they had a psychiatric problem where by they didn’t”

   

     "So for the last 40 years the English government has been lying to the people. And the American, the Canadian, the Australian, they have been lying. They have been lying to protect industry, to protect their profits, to protect themselves from lawsuits. So they are really just liars and it is provable, sanctioned by the World Health Organization, without a shadow of a doubt"

     He stated in an interview that scientist where hanged after world war 2 for what scientist are getting away with today!                       

     I DENNE FORTÆLLING FREMLÆGGER JEG KUN EN LILLE DEL, AF MINE PERSONLIGE PAPIR OG LISTER,HVOR EN DEL AF DET,                                              TYDER PÅ AT DET VAR FOLK DER VAR INTERESSERET I MIG OG FOLK DER KAN HAVE EN INTERESSER                                                                                                I INFO ANG SÅDAN EN TEKNOLOGI, SOM JEG BLIVER TORTTURET MED. 

                                                                                    DE VAR INTERESSERET I MIG OG DET FANDT JEG UD AF.

                                                                                                                                   OG DET ER: 

        FORSKNING, VIDENSKAB, MEDICINAL INDUSTRIEN, ROBOT TEKNOLOGI,TELE INDUSTRI, ARTIFICIAL INTELLIGENCE OSV.                                                                                                                              HVAD VILLE DE MIG?        

              PÅ MINE LISTER LÆNGERE NEDE, SOM ER BÅDE INDENLANDS OG UDENLANDS,ER NOGLE AF DE REGISTRERET EJERE                           STADIGVÆK DE SAMME IDAG, SOM OGSÅ VAR REGISTRET I 2008 DA JEG KOM I BESIDDELSE AF DEM.  LISTER DER IKKE                                                                                                                     VAR MENNINGEN AT JEG SKULLE FINDE?

                                                                              DE FLESTE PÅ DISSE LISTER ER INDE FOR OVERSTÅENDE KATEGORIER.                                                                                                                            

                                                                                                                   HER ER EXPERT OG LÆGE

                                                                                                                         DR.STEVEN M.GREER            

                                    "SOM VIRKELIG BURDE SES LIGEMEGET HVAD, AF NYSGERRIGE SJÆLE, FOR HAN ER BARE DYGTIG!" 

           HAN HAR BRIEF PRÆSIDENTER, CIA DIREKTØRER, HAR DE STØRSTE KONTAKTER INDEN FOR DEN VERDEN OG HAR LAVET                                     DEN MEST DOKUMENTERET DOKUMENTAR OG STØRSTE VIDNE BERETNING I HISTORIEN, OM DISSE TING.

                                          SOM FORTÆLLER ALT OM PSYKOLOGIEN OG HEMMELIGHOLDELSEN AF TEKNOLOGIER.

          DER ER KLIP,UDTALELSER,DOKUMENTATION FRA MANGE HØJTSTÅENDE EMBEDER OG MENNESKER, PRÆSIDENTER HELT                                                                                                                              TILBAGE TIL 50ÈRNE.

   

                                                                                                   "Barack Obama. Hillary Clinton. Bill Clinton"  

                                                      

                                                                                                                 UNACKKNOWLEDGE 2017

                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=XMnPKVbgH60      

              

               FORTÆLLING OM HVOR STOR EN SPILLER INDUSTRIEN ER/TEKNOLOGIEN EGENTLIG ER OG HVAD DEN KAN, HVAD DE                                                                                                                     GØR, FOR AT TILBAGEHOLDE DEN.

                                                                                                                              HANS HJEMMESIDE

                                                                                                                https://siriusdisclosure.com/evidence/


                                

                                                           

           JEG HAR DET IKKE GODT MED AT UDSTILLE MIG SELV ,MEN UTROLIGT MEGET ER BLEVET OG BLIVER ØDELAGT FOR MIG

                                                                                                                           OG MIN KAMP.

                                                                                                              TRO MIN HISTORIE ELLER EJ?                                                                                                                                                                                             DET STARTEDE I OMKRING i 2007 PRINSESSEGADE 7000 FREDERICIA

                                              

                       EN NABO KOM IND I MIN LEJLIGHED, SAMMEN MED HANS BROR I MIN LEJLIGHED OG FORTALTE AT JEG HAVDE                                                OPSAT MIT NETVÆRK, PÅ VORES FÆLLES NETVÆRK, SOM HAN STOD FOR, VED EN FEJL KONFRONTATION.

                                                                                HAN HAVDE SIN EGEN BÆRBARE MED TIL LEJLIGHEDEN.

                                             MIT NETVÆRK VAR IKKE SAT FORKERT OP, MEN JEG LOD HAM TVIVLEN KOM TIL GODE.                                                               HAN KONFIGURERER SÅ MIT NETVÆRK, TIL EN FEJLFONKIGRATION, MEN SAGDE AT NU VAR DET FIXET OG DE GIK IGEN.                

                              JEG FIK RETTET OP PÅ DET NOGET TID EFTER. MED TLF SUPPORT FRA FABRIKANTEN "LINKSYS"                                                                                   TILBAGE TIL DEN OPSÆTNING JEG HAVDE LAVET PÅ DEN ROUTER, FØR DEN NABO KOM IND.

             NABOEN HAVDE EN FYSISK FORBINDELSE OP I MIN ROUTER VIA KABEL, SÅ HAN KUNNE KONFIGURERE MIN ROUTER.

          JEG SÅ ALDRIG HVAD HAN LAVEDE?  JEG HØRTE ALDRIG MERE FRA HAM ANG DEN FEJL KONFIGURATION,SELVOM JEG                   SATTE FORBINDELSEN OP IGEN, TIL HVAD JEG HAVDE GJORT, TIL AT STARTE MED OG BOEDE I DEN LEJLIGHED CA. 1-1 1/2 ÅR

                                                                                                                                        YDERLIGERE.

                                                               EFTERFØLGENDE BEGYNDTE EN MASSIV HACKING PÅ MIT NETVÆRK. 

                          OG I OMKRING SAMME TIDSRAMME, EN OVERVÅGNING OG PÅFØRT TERROR AF MIG OG IMOD MIG SOM

                                                                                                                                 MENNESKE.                       

        

                   EN AF DISSE COMPUTERE, SOM JEG VISER HEREFTER OG SOM VAR PÅ MIT NETVÆRK, FIK JEG LIDT ADGANG TIL VIA                     FJERNKONTROL, SOM DE NOK OGSÅ HAVDE SAT MINE COMPUTERE OP TIL OG DER SÅ JEG EN RAPPORT PÅ DEN/FRA DEN,                               HVOR DER STOD HENAD FØLGENDE: TDC UDLEJNINGS OVERVÅGNINGS PC TIL STUDERENDE OSV.?

      JEG SER DET SOM AT DER ER BLEVET SAMLET INFOMATIONER IND AF MIG SOM MENNESKE, PÅ ALLE MULIGE TÆNKELIGE                                    MÅDER, MEN INGEN AF MINE INFOMATIONER ER NOGENSINDE BLEVET MISBRUGT, AF HVAD JEG VED AF?
                                                                                           

                                                                                           JEG ER BESTEMT IKKE BANGE FOR NOGLE.
                                                                                                                     ER IKKE PARANOID.
                                                         DET ER NOK BARE SÅDAN TINGENE FORHOLDER SIG OG FINT MED MIG.  
                       JEG ØNSKER BARE AT DENNE PÅFØRT TERROR STOPPER, FOR DET ER UMENNESKELIGT OG JEG TROR BESTEMT
                                    IKKE PÅ,AT NOGLE INDE FOR SYSTEMET VILLE MIG ONDT OVERHOVEDET, TVÆRTIMOD.
                                                                                                                     SÅ HVEM ER DET SÅ?                     


        JEG HAR ALTID MENT AT DER VAR EN FORBINDELSE, IMELLEM DEN OVERVÅGNING JEG GÅ UNDER SOM MENNESKE OG DEN                                                                                                     HACKING JEG OGSÅ BLEV UDSAT FOR.

    MEN JEG VED DET SELVFØLGELIG IKKE OG DET VAR VED ET TILFÆLDE AT JEG FANDT ALLE DISSE LISTER PÅ ALLE MINE PCÈRE,.                                         JEG VIDSTE DER VAR NOGET GALT, SÅ JEG LEDTE EFTER NOGET,DA JEG VAR 200% SIKKER                                                                           

                   2 SÅ UNDERLIGE TING DER STARTER OP SAMTIDIG OG GÅ IND UNDER EN SLAGS OVERVÅGNING, DET ER                                                                                                                                                                                 IKKE NORMALT.         

                  OG SLET IKKE NÅR DET IGEN RYGER IND UNDER SAMME KATEGORIER, SOM OVERVÅGNING AF ET MENNESKE.                                DET DISSE TAL LÆNGERE NEDE PEGER IMOD, ER INDUSTRIER, SOM ER INDEN FOR DE SKREVENDE TING, SOM FORSKNING,                                  MEDICINAL INDUSTRIEN, MENNESKLIG ADFÆR, TELE KOMMUNIKAION,ELEKTROMAGNETISME OSV           

                 FLERE JEG HAR VIST DISSE LISTER, INDEN FOR IT OMRÅDET, KAN UDEMÆRKET GODT SE OG FORSTÅ DISSE LISTER, MEN                          FORSTÅ BARE IKKE HVORFOR DISSE FOLK VAR INTERESSERET I MIG OG HER, KOMMER DENNE HISTORIE.

               JEG BEGYNDTE FØRST AT TJEKKE OG SPORE DISSE LISTER I 2019, HVOR JEG HAR GÅET, SOM ET OFRE FOR DEN                                                                                                                                                        TEKNOLOGI, SIDEN 2007.   

                                                                                                                            OG JEG BLEV CHOKKET.     

       JEG VISER HVORDAN JEG PÅ EN LOGISK MÅDE KUNNE SPORE DISSE NUMMER,PÅ DISSE LISTER OG VIL SKRIVE, AT DISSE                                                                                                                LISTER VAR IKKE MENT PÅ AT BLIVE FUNDET.

      MINE PCÈRE VAR DER INSTALLERET OVERVÅGNINGS SOFTWARE, SOM UDEN TVIVL HAR SENDT OPLYSNINGER TIL DISSE                                                                                                                                                             NUMMER.

                DE VAR BLEVET HIJACKET FULDSTÆNDIG, SOM EN IBM PROGROMØR, HAVDE UDTALT, DA HAN FIK FORTALT MIN                                                                                 PROBLEMATIK ANG DISSE LISTER OG DET DER VAR BLEVET FORTALTE HAM.

                                                                                        HVORFOR KUNNE JEG IKKE ANMELDE DET DENGANG?

                  EFTER MIN DOKUMENTATION HER, VIL JEG BESKRIVE HVORDAN EN ARRANGERET ANHOLDELSE, SÅ UD AF MIG?  

    OG DET KUNNE SÅ BETYDE , AT JEG HAR VÆRET OVERVÅGET PÅ ALLE TÆNKELIGE MÅDER AF FOLK, SOM ER INDEN FOR DET                                                                                                                                                              HER.

     OVERVÅGET MED TEKNOLOGI. OVERVÅGET VIA INTERNET OG HAR VÆRET FYSISK TÆT PÅ ET ANDET MENNESKE, SOM                                                                       UDEN TVIVL HAVDE EN FORBINDELSE, TIL DEN ANHOLDELSE JEG BLEV UDSAT FOR.

            OG HVOR VI ENDER I DET SAMME, DE HAR VÆRET UDE EFTER MIG, PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER OG HAR HAFT                                                                                                                             MISBRUGT POLITIET I DEN FORBINDELSE.                                                                                                                                                                                                                           "HVEM ER FRÆK NOK TIL DET?"

     
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
prev next
Dr. Daniel Lebowitz Høring i Senatet USA 2014.pdf
Dr.Richard Alan Miller ang Synthetic Telepathy 2001.pdf
Scalar Weapons & Targeted Individuals 2019.pdf
American Psychologist article 1973 Voice to Skull Demonstration Part 1.pdf
American Psychologist article 1973 Voice to Skull Demonstration Part 2.pdf
Approved for public release, distribution unlimited.pdf
Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons fn 1.pdf
Defense Intelligence Agency USSR.pdf
BY ORDER OF THE SECRETARY OF THE AIR FORCE.pdf
Criminal and Scientific Misconduct Involving Neural Prosthesis Research Funded by The Alfred E. Mann Foundation.pdf
Defense Intelligence Agency USSR.pdf
Defense Intelligence Agency.pdf
Defense Technical Information Center Compilation Directed Energy Applications for High Power.pdf
Fusion Center Guidelines.pdf
Former FBI Cheif Ted L. Gunderson.pdf
Gangstalking F.O.I.A case affidavit.pdf
Manual For Organized Gang Stalking Operations FBI’s COINTELPRO, Operation Gladio, NATO Stay Behind Armies, and Ongoing Global U.S..pdf
Microwave Harassment and Mind Control Report.pdf
Jim Guest Missouri State Senator letter.pdf
Officer Foundation Standards II Psychological Operations (37A).pdf
PERFORMING ELECTRONIC ATTACK IN THE U.S. & CANADA FOR TESTS, TRAINING, AND EXERCISES.pdf
Protocol Effects of Exposure to 400W, 95-GHz Millimeter Wave Energy on Non-Stationary Humans.pdf
Protocol F-WR-2002-0024-H Effects Ethanol Millimeter-Wave-Induced Pain.pdf
Protocol FWR-2005-0037-H Military Utility Assessment of the Active Denial System (ADS) in an Urban Environment.pdf
Silent Weapons for Quiet Wars.pdf
The United States District Court for the District of Kansas.pdf
This is a complaint filed in federal court in December 2013 by a former U.S. government contractor, Jeffrey Kantor 25, 2014 post.pdf
U.S. District Court Eastern District of New York (Brooklyn) CIVIL DOCKET.pdf
Dr Les Dove The Toture Report.pdf


                                                                                              ARRANGERET ANHOLDELSE 2011 ELLER 2012.

                                                                                  "SOM IKKE MÅ FORSTÅS SOM ARRANGERET AF POLITIET"

                                                                                              DET VAR EN SØNDAG VED MIDDAGS TID.
                                                  JEG HAVDE LIGE VÆRET INDE OG TAGE SOL HVOREFTER JEG GIK EN TUR I FØTEX.
                       DA JEG VAR I FØTEX, KOM EN MAND, MED EN RØD JAKKE PÅ,LYST HÅR,10-15ÅR ÆLDRE END MIG OG MED EN TASKE                                                                                                      OVER DEN ENE SKULDER,IMOD MIG.
                                                                                             JEG FIK ALDRIG ØJENKONTAKT MED HAM.
                                              

                                     DA HAN TAGER EN VARE I FRYSEREN LIGE FORAN MIG OG RET TÆT PÅ MIG, SIGER HAN ORDRET
                                                                                                   "HAN SPILLER PIK 2 GANGE OM DAGEN"  
                                                                                                                           3. persons ental

                                                                                               HAN VENDT RYGGEN TIL MIG OG GIK IGEN.
                                                   JEG UNDREDE MIG MEGET OVER DET HAN SAGDE OG JEG FIK HANDLET FÆRDIG.
                    DA JEG STOD UDE FORAN I FØTEX OG VIL KØBE NOGLE SMØGER MED HJEM, KOM 2 BETJENTE IMOD MIG OG                                                                        FORTALTE AT JEG SKULLE FØLGE MED DEM OG VIL IKKE BEGRUNDE HVORFOR?

         JEG RØG PÅ EN LUKKET AFD EN UGES TID OG IFØLGE MIN ADVOKAT KUNNE JEG/VI IKKE FÅ OPLYSNINGER OM, HVAD DET              DREJET SIG OM LIGESOM OM OG JEG FIK FORNEMMELSEN IGEN, AT MAN BARE TOG DET SOM EN SELVFØLGE AT SPÆRRE                                                                                                                                                     MIG INDE.
                                              SOM MAN RET NEM KAN MED FOLK, DER HAR EN BEHANDLINGSDOM OG SOM JEG DESVÆRRE                                                                                                                                                                         HAVDE DENGANG.
                         MIN ADVOKAT DENGANG, VAR ET MEGET KENDT KVINDELIG ADVOKAT, SOM IDAG HAR SKIFTET BRANCHE.
                                                             VI ALLE SER HENDE I ET MEGET POPULÆRT PROGRAM PÅ DR 1 IDAG.
     
           HUN ER ET FANTASTISK MENNESKE OG HVAD DER ER BLEVET FORTALT HENDE OMKRING MIG, DET VED JEG HELLER IKKE.            VIL SELVFØLGELIG IKKE SKRIVE HENDES NAVN, DER HAR BARE VÆRET MANGE INDE OVER MIG, SOM IKKE HAR KUNNE                                                                                       FINDE  HOVEDET OG HALE I HVAD DER SKER FOR OG OMKRING MIG.

      MAN BEHØVES FAKTISK IKKE AT VÆRE "HELT TOSSET?" FOR AT FÅ EN BEHANDLINGSDOM, BARE MAN HAR LAVET EN/FLERE    "TOSSET?" TING OG NÅR DE FØRST FÅR FINGERNE I EN OG MAN LEVER ET LIV PÅ KANTEN MED LOVEN, SÅ GIVER DE IKKE LIGE                                                                                                                                               SLIP I EN?
             MAN KAN OGSÅ BARE VÆRE VUDERET TIL IKKE AT VÆRE MEST STABIL, VED AT SIDDE BAG TREMMER, SELVOM JEG MÅ                   INDRØMME, AT MIN ERFARING PÅ DET OMRÅDE ER, AT DET VAR DET VALG JEG VIL TAG, HVIS JEG SELV BESTEMTE.
       DERINDE HAR JEG OGSÅ BRUGT MEGET AF MIN FORTID, INDTIL MAN FIK VUDERET AT DET VAR IKKE DER JEG SKULLE                                                                                                                                                                     PLACERES.

                                                    NÅR MEN JEG FIK KARANTÆNE FRA FØTEX OG HAR ALDRIG FORSTÅET DENNE SITUATION.

                                              JEG HAR FÅET OPHÆVET DENNE KARANTÆNE IDAG, VED AT SNAKKE MED DERES BUTIKS CHEF.

                    OG HAN MÅTTE FORTÆLLE MIG HVORFOR JEG HAVDE HAFT DENNE KARANTÆNE,DA JEG IKKE SELV VIDSTE DET?
                                       JEG SKULLE HA TRUET EN KVINDELIG ANSAT MED TRUSLEN OM, AT JEG VILLE SLÅ HENDE IHJEL.

                                            JEG TROR PÅ HAM, MEN TIL DAGS DATO ANER JEG IKKE HVEM DEN KVINDELIGE ANSATTE ER?
                                                     MEN JEG VED AT JEG HAR ALDRIG TRUET NOGLE PIGER ELLER KVINDER PÅ DEN MÅDE.
                               JEG HAR ALDRIG HENVENDT MIG TIL EN PIGE KVINDE I FØTEX PÅ DEN MÅDE ELLER NOGLE ANDRE STEDER.

        DET ENESTE JEG VED UD FRA DEN SITUATION VAR, AT JEG HUSKER DEN MAND I DEN RØDE JAKKE TYDELIGT OG HAN                               SNAKKEDE MED DE 2 BETJENTE, I FØTEX, EFTER HAN HAVDE SAGT DEN SÆTNING FORAN MIG OG INDEN DE BETJENTE                                                                                                                                           HENVENDTE SIG TIL MIG.
                                                 
                                                    "DEN ANHOLDELSE FANDT STED I FØTEX 7000 FREDERICIA.PRINSESSEGADE 45-49."

                                                 DE INDSATTE DIAGRAMMER HERUNDER ER TILDELVIS RIGTIG I FORHOLD TIL MIG? 

                       JEG TROR IKKE PÅ SAMMENSVÆRGELSE I DEN FORSTAND OG KAN GODT SE, HVORDAN JEG KUNNE ØDELÆGGE                       NOGLE TING I FORHOLD TIL DEM, HVIS JEG BEGYNDER AT NÆVNE NOGET, SOM IKKE KAN BEVISES ELLER DOKUMENTERES                                              UDOVER AT TINGENE BARE FÅR EN DOMINO EFFECT, NÅR MAN BLIVER UDSAT FOR DET JEG GØR.


         MEN SELV MINE TLF/NETVÆRKS LISTER LÆNGERE OPPE, FIK MIG SPÆRRET INDE I SIN TID, FORDI JEG NÆVNTE AT JEG                                                                                                               MULIGVIS BLEV UDSAT FOR ALM HACKING?
                               FLERE INDE FOR DET OFFENTLIGE HAR UNDSKYLDT EFTERFØLGENDE FOR DENGANG IDAG, MED ORD SOM
                                                                                          "JAMEN DE VIDSTE IKKE BEDRE DENGANG?"
    OG DET VAR SELVFØLGELIG  EFTER JEG FREMLAGDE MINE LISTER OVER FOR DEM, SÅ KUNNE DE OGSÅ GODT SE, AT DER VAR                                                                                                                                     NOGET GALT?   

        JEG HAR VÆRET UDE FOR AT DE HAR PRØVET AT DOPE MIG MED MEDICIN, FORDI DE MENTE AT MINE LISTER, VAR                                                                                                                                          OPDIGTET INDE I HOVEDET. 
             
            MIN FEJL VAR NOK, AT JEG IKKE BARE FREMLAGDE DEM DENGANG,SÅ SKRØBLIG ER MAN STILLET, NÅR MAN FØRST ER                                                                     HAVNET I DET REGI OG DET ER ET SINDSSYGT VOLDSOMT OVERGREB.
      DE HAR MERE ELLER MINDRE PRØVET AT FJERNE FYSISKE TING, SOM BLIVER FREMLAGT I DENNE HISTORIE, MED DISSE                                                                                                                                   TVANGS MEDICINERINGER

         GLEMMER MAN LIGE, AT DE RENT FAKTISK SPÆRRE FOLK INDE PÅ LUKKET AFSNIT, SOM BLIVER UDSAT FOR NOGET/IKKE                                    FEJLER NOGET OG BARE MEDICINERE DEM, FORDI DET VAR OG ER LOGISK FOR DEM OG DERES LÆRERDOM OG                                                                  SPRINGER OVER HVOR GÆRDET ER LAVEST, I FORHOLD TIL MIN SITUATION.
   
        DER ER MANGE GODE MENNESKER I DET REGI OGSÅ, DE FLESTE HAR RENT FAKTISK OGSÅ PRØVET AT HJÆLPE MIG DER,                                                                                                    VED AT HURTIGT FÅ SENDT MIG HJEM IGEN.
                                                                                                       DE MENER IKKE JEG HØRE TIL DER.
      MEN DE ER NØD TIL AT GØRE DERES ARBEJDET,ELLERS KAN DE IKKE STÅ TIL ANSVAR, FOR DET DE LAVER.  OG HVIS DER ER                                                                                         LAVET ET TLF OPKALD, ET ELLER ANDET STED FRA?

                     SÅ ER DE LIGE NØD TIL AT TYPISK BRUGE 1 til 3 UGER, PÅ AT VUDERE OM DER VAR NOGET GALT MED MIG?         
                                DET ER DER ALDRIG BLEVET VUDERET DER VAR, MEN SPÆRRET INDE I TIDE OG UTIDE BLEV JEG.   
                                                              SÅ POLITIET KØRTE MIG DEN ENE VEJ, LÆGERNE SENDTE MIG DEN ANDEN VEJ. 
     
     LÆGERNE BLEV FAKTISK TRÆTTE AF DET, FOR DE SKULLE BRUGE DEN TID, HOLDE SENGEPLADSERNE FOR ANDRE, FOR AT                                                                                                                       ENDE MED AT SENDE MIG HJEM IGEN.
   
                                                                        DET TAGER SENGEPLADSER, DET KOSTER SAMFUNDET PENGE
                                             DET ER UDTALELSER JEG HAR MUNDTLIGT FRA DISSE PERSONALER OG OVERLÆGER.

        DER FINDES FOLK DEN DAG IDAG I FREDERICIA, SOM TROR AT JEG VAR BINDEGAL DENGANG, DE KENDER BARE IKKE                                               SANDHEDEN OG SAMMENHÆNGENDE.  FOLK JEG DESVÆRRER IKKE SNAKKER MED MERE

                JEG ER KOMMET UD AF DET HELE IDAG,VÆK FRA DET HELE, HAR FÅET BYGGET MIG SELV OP,OKAY  BOLIG, HAR FÅET                               MIN  KREDITVÆRDIGHED IGEN, ER  UDE AF MEDICIN IGENNEM FLERE ÅR,FÅET BYGGET MIG ET GODT,SUNDT OG                                                                                                                                             FORNUFTIGT LIV OP. 
                                                            
                                                           HER ER MIN HISTORIE OM HVAD JEG BLEV UDSAT FOR IGENNEM MANGE ÅR.

                                          BLEV OG BLIVER STADIGVÆK BOMBET MED/UDSAT FOR/PÅFØRT EN VANVIGTIG KOMMUNIKATION OG                                                                                                                                                       TERROR 24/7.
                                                                                                                         UDOVER DET ANDET HER.
                                                                               
                                                                                  JEG ER BLEVET VURDERET TIL, IKKE AT FEJLE NOGET IDAG.

              DET DER SKULLE TIL FOR MIN SIDE AF, ER AT GEMME MIN HISTORIE HER AF VEJEN OG STOPPE MED AT VÆRE KRIMINEL,                                                                                  SOM JEG SELVFØLGELIG HAR ØNSKET AT STOPPE I MANGE ÅR.
                                                                     "JEPS SÅ BLEV JEG VUDERET TIL IKKE AT FEJLE SÅ MEGET ALIGEVEL?"

                                                                                   OG OM MIN SITUATION HAR VÆRET HELT SELVFORSKYLDT?

                    DET HAR DEN MULIGVIS, MEN DER ER NOGLE, SOM HAR HAFT PRESSET PÅ I DEN FORKERTE RETNING I MANGE ÅR.
   OG IKKE HAR TAGET HENSYN TIL SYSTEMET, SOM HISTORIEN GODT KUNNE FORTÆLLE.  JEG HAR IKKE VÆRET GUDS BEDSTE                                                                                                                                 BARN, MEN DET HER, SLÅ ALT.
   
     FLERE HAR IGENNEM ÅRENE FORSØGT AT HJÆLPE.  OG VIL HJÆLPE.  MEN JEG HAR OPLEVET AT HJÆLPEN BLIVER BREMSET               VED TLF OPKALD OG HVAD DER BLIVER SAGT OG FORTALT DISSE PERSONER INDEN FOR DET OFFENTLIGE, DET VED JEG                                                                                                                                                 IKKE.

    MEN HAR OPLEVET, NÅR JEG SELV TAGER KONTAKT TIL DEM IGEN, AT DET KAN DE IKKE, EFTER AT HAVE SNAKKET MED EN                                                                                               ELLER ANDEN, INDEN FOR DET OFFENTLIGE REGI.

                                                                                 DER MÅ JEG OGSÅ BEDE DEM OM AT SELV TÆNKE LIDT.
 
                                                     HÅBER DE VIL DELE MINE INFO OG HISTORIE HER OG AT DE FANDT DEN INTERESSANT.
 
      OG GRUNDEN TIL AT JEG HOVEDESAGLIGT BEDER OM DETTE, ER FORDI NÅR JEG SELV BRUGER TID OG ENERGI PÅ AT GØRE                                                                                                                       OPMÆRKSOM PÅ DETTE HER?

                                               SÅ GØRE ENS HOVEDET SIG SELVFØLGELIG NOGLE FORHÅBNINGER ET ELLER ANDET STED.
                     ET HÅB OM AT DET STOPPER OG DET GØRE DET IKKE OGSÅ BLIVER MAN DRØN HAMMERNE TRÆT OG UDKØRT. 
                                          JEG VIL GERNE BARE BRUGE MIN TID OG KRAFTER PÅ MIN UDDANNELSE. FOKUSERE PÅ DEN.


               ER OMGIVET AF FANTASTISKE MENNESKER I MIN HVERDAG. DEJLIGE VENNER, VENINDER OG FAMILLIE UDOVER DEN
                                                                                                           POSITIVE ÅND JEG BARE HOLDER MIG.


        MIN HJEMMESIDE BLIVER SELVFØLGELIG LUKKET NED EN DAG IGEN, HISTORIEN ER OG HAR VÆRET ØDELÆGGENDE NOK                                                                    FOR MIG OG IGENNEM HELE FORLØBET, SOM MAN NOK KAN TÆNKE SIG TIL.                                                                                                  

                                                OG DET SKAL DEM DER STÅ BAGVED SÅDAN NOGET HER IKKE OGSÅ VINDE OVER MIG.

          

           DET ER FOLK DER HAR KENDSKAB TIL TEKNOLOGIER, SOM KAN GØRE EN MASSE GODT FOR OS ALLE OG JORDEN, PÅ ALLE         MULIGE MÅDER OG ISTEDET FOR AT FÅ DEM FREM I LYSET, SÅ BLIVER DE MISBRUGT OG DET ER SYGT EFTER MIN MENNING.

   KAN GODT SELV SE HVOR UTROVÆRDIGT SÅDAN EN HISTORIE HER LYDER OG DET JEG PÅSTÅ AT HA VÆRET OPPE IMOD OG                  HVIS DET IKKE VAR FORDI JEG FANDT UD AF DET HENAD VEJEN, SÅ VAR DET LIGE FØR JEG KUNNE TVIVLE PÅ MIG SELV,                                                                                                                          FORDI DET ER FOR VANVIGTIGT

                                                                                       VIL BARE GERNE HAVE HISTORIEN UD OG KAMPEN I DEN.


                                               FOLK SKAL VIDE AT SÅDAN NOGET KAN GODT FORGÅ HERHJEMME I LILLE DANMARK.

          JEG ER JO SÅ TRIST OVER DEN MÅDE JEG HAR UDSTILLET MIG SELV FØRHEN, DEM JEG HAR VÆRET OPSØGENDE OVER                     FOR/DEM DER HAR PRØVET AT HJÆLPE ET FORVIRENDE MENNESKE "NEMLIG MIG" INDTIL JEG FANDT UD AF HVAD DER I                                                                                                                                VIRKELIGHEDEN FORGIK?
 
          MENER AT JEG HØRTE FOR MANGE ÅR SIDEN AT VERDENS STØRSTE PENGEMASKINE VAR OLIEN OG DEREFTER KOM                                                                                                                                                       VÅBEN/KRIG.

                   HVIS TEKNOLOGIEN SKULLE HA SINE RETTE PLADS I DENNE RÆKKEFØLGE SÅ VIL DEN UDEN TVIVL SNUPPE   FØRSTEPLADSEN/VÆLTE DEN NUVÆRENDE FØRSTEPLADS, MEN VIL VÆRE UDEN DEN STORE INDTJENNING FOR NOGLE OG                                                                                                           DET KOMMER JO IKKE TIL AT SKE FORLØBIGT

 SÅ PRØV LIGE AT SÆTTE DEM I MINE SKO, HVILKEN FORBANDELSEN MAN HAR FÅET KASTET OVER SIG OG HVOR GRÅ HÅRET                                                                                                                        DET KAN GØRE EN TIL TIDER?                               DET HER VAR EN ÆGTE HISTORIE, OM ET MENNESKE DER BLIVER UDSAT FOR TERROR MED TEKNOLOGI.
           
                                                                                                                     TAK FORDI DE LÆSTE MED
prev next